Sunday, August 17, 2014

Тука .. и сегаСо текот на времето
заборавам да ги сакам истите работи.
Овде и сега,
енергијата и ентузијазмот не се обновливи.
Дури горам во слабникавиот пламен
на исцрпувачките навики и
ги вртам педалите на рутината еднакво,
си го раздавам сјајот од очите на случајни минувачи.
Нека мислат дека среќата си ја купувам на кило
и секој понеделник се будам со насмевка како од рекламите,
колку и да е тоа апсурдно,
и по малку смешно.
Нели?

Па,
Си го бојам светот
Со несмасни потези
Безначајност во апстракција
Кога и онака нема што да се каже

Тука и сега,
ги разлистувам старите весници
за да се убедам дека не било вака отсекогаш,
дека различни се барем некролозите
на луѓето што умираат во својата здодевност.

О!
Па бројот е значително поголем,
статистички гледано.