Wednesday, March 12, 2014

(...)Ме препознаваш
во денот
што се тутка
под закрила на тмурното небо,
и во немоќ воздивнуваш.

Ми тежи твоето сожалување.

Претурам по џебовите
за да најдам парче изгужвана насмевка,
да си ја наместам на лицето
и така наивно да се насмеам.
Но, тие дишат во празнотија.

Од неодамна,
облаците ми се огледала,
малку им е нерамна површината,
ама во нивните дождови
си ги препознавам солзите.
Воопшто не се невини.
Ниту бистри
и чисти ко планинска роса.
Валкани се.
И по калдрмите истураат црнила.

Внимателно пребираш зборови
со кои би ми пружил утеха,
а помеѓу мене и тебе
растојанието го мерам
во три пати поголеми чекори од обично.


Ти мавтам
со заостанати допири на дланките.

Еј?
Ќе се сретнеме ли повторно,
во пролетта што никогаш не доаѓа?

No comments:

Post a Comment