Wednesday, August 7, 2013

Инстант љубов и инстант смрт„.. ми даде бакнеж, а примив отров.
инстант љубов  и инстант смрт.“


И во други ноќи како оваа
стиховите на Вртев
во преплет со моите растроени мисли
раскапуваат нови капки крв
од стари рани.
Ниту ѕвездите оваа ноќ
нема да ги избришат
крвавите траги на новите кошули,
оние на кои сеќавањата се капат
во носталгија,
и во џебовите ми оставаат
свилени шамивчиња за утеха.
Омраза.
Во уште пијани ноќи
и болни расекувања
на стакло и младешка кожа,
свежи лузни.
Апстракцијата на формите
ме раскажуваат на јазик
 на коj малкумина го разбираат.
Дојди уште еднаш,
да ме запишеш во преводите
на уште болни љубови.
Наречи ме патетика.

No comments:

Post a Comment