Thursday, August 1, 2013

Она што другите го викаат срцеДојди на по една чаша
црвено вино,
или крв..
и потврди ми ги сомнежите
Ме разјадуваат
небаре црв
во навидум здраво јаболко.
Дојди да ми раскажеш
како се пронајде
во моите стихови
од насловот
па до последната точка,
кога ми свршуваше инспирацијата
во екстаза на длабока болка 
и нешто што другите го викаат скршено  срце.
Дојди да ми кажеш
дека сум поубава од порано,
како навидум здраво јаболко.
Кому му е гајле за црвот.
Секако ќе го отсече
нож од стисок на нечија рака,
за да му остави траг
идентичен како оној на левата страна
во форма на она
што другите го викаат срце.
Или можеби едноставно,
времето  ќе го раскапе
во куп есенска бесчувстителност.
Или јаболкови лисја.


No comments:

Post a Comment