Monday, June 10, 2013

Некогаш,некаде
..Под меката такенина
на растегната пижама,
сокриено млитаво тело.
Во него заробена
сиромашна душа
на човек без лице,
на сплотени немири.

Раздразливост.

Модрици.
Гребаници.
Пискот.

Блудно и се предавам на болката.

Те повредувам.
Ме повредуваш.
Низ горделивост
си вдахнуваме живот.

Љубиме.
Некогаш.
Некаде.

No comments:

Post a Comment