Sunday, June 30, 2013

ЛетноУбаво е
кога јули ќе го дочекаш
со пареа
од врел камиличен чај,
и озарена насмевка
од самотијата
до бескрајот.

Убаво е
кога бикините
ги заменувам
со долги пижами,
расткајувам соништа
од тука
до песочните брегови..

Убаво е кога температурата
ја дразнат
капки летен дожд,
смуртени лица
и отворени чадори..

Изладено кафе
на прозорец,
сув летен ветер
и сиви облаци..

Убаво е,
кога летото ме сака
онолку колку што
јас го мразам.

No comments:

Post a Comment