Sunday, June 23, 2013

Шаблонски

Кога ќе си го скроиме
животот
по погрешен шаблон,
останува само
да прикрпиме мечти,
кичесто
да ги прекриеме
неубавите детали
во некоја нијанса
на силно портокалово.

Мала апликација
српеста месечина.
Гризната од мраморна ноќ.
Да се сеќаваме дека
дека секогаш
има светло
на крајот од тунелот.

Ги пропуштам
рацете во
скинатите џебови,
го накривувам шеширот
да ја скријам
носталгијата.

Важно е сега,
да се задржиме на шаблонот,
кога веќе не знаевме да живееме
од сни.


No comments:

Post a Comment